Шинэ мэдээ
2015 оны 06 сарын 24

УБ ХОТЫН ГЭР ХОРООЛОЛЫГ НҮҮРСНИЙ ХИЙГЭЭР

ХАНГАХ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН

НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ХИЙХ

АЖЛЫН ...

2015 оны 06 сарын 24

 

Уул уурхайн сайд Р.Жигжид тэргүүтэй УУЯ, АМГ-ын төлөөлөгчид энэ сарын 19-21-ны өдрүүдэд Дорнод аймагт орших хүрэн нүүрс, уран, холимог ...

2015 оны 06 сарын 18

 

Монгол-Оросын хамтарсан “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай МУ-ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003 оны ...

2015 оны 06 сарын 11

ГЕОЛОГИЙН АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААН

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Уул Уурхайн Яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 5 дугаар сарын 12-ны ...

Эрдэс баялаг 2025
1. Уул уурхайн салбарын татвар хураамжийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд оруулж буй хувь хэмжээ Таны бодлоор?
Зохистой
Бага
Мэдэхгүй
Байхгүй
 • Зохистой - 13%
 • Бага - 0%
 • Мэдэхгүй - 0%
 • Байхгүй - 88%
2. Дотоодод ашиглах эрчим хүчний нүүрсний үнийг чөлөөлөх нь зөв үү?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 25%
 • Үгүй - 5%
 • Мэдэхгүй - 70%
3. Шатдаг занарыг олборлон ашиглах нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 7%
 • Буруу - 0%
 • Мэдэхгүй - 93%
4. Засгийн газраас уул уурхайн бүтээгдэхүүний жишиг үнийг зарлах нь зөв үү?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 8%
 • Үгүй - 4%
 • Мэдэхгүй - 88%
5. Эрдэс баялгийн салбар улсын төсвийг орлогын хэдэн хувийг бүрдүүлдэг вэ?
11-35
36-50
51-75
75-аас дээш
 • 11-35 - 0%
 • 36-50 - 14%
 • 51-75 - 7%
 • 75-аас дээш - 79%
6. Орон нутгийн Засаг захиргааны бүтцэд эрдэс баялгийн салбар хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 25%
 • Буруу - 5%
 • Мэдэхгүй - 70%
7. Уул уурхайн яамны дэргэд уул уурхайн салбарын талаар суурь судалгаа хийдэг институт байгуулахыг Та дэмжиж байна уу?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 0%
 • Үгүй - 13%
 • Мэдэхгүй - 87%
8. Эрдэс баялгийн салбарын талаар улс төржиж байна гэж та үзэж байна уу?
Маш их
Бага зэрэг
Үгүй
 • Маш их - 13%
 • Бага зэрэг - 0%
 • Үгүй - 87%
9. Уул уухайн салбарын талаарх бодит мэдээлэл хүртээмжтэй байна уу?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 6%
 • Үгүй - 6%
 • Мэдэхгүй - 88%
10. 1. Үндэсний геологийн албыг улсын төсөвт үйлдвэрийн газар хэлбэрээр байгуулахыг Та дэмжиж байна уу?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 6%
 • Үгүй - 0%
 • Мэдэхгүй - 94%