Шинэ мэдээ
2014 оны 09 сарын 23

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах дугаарыг цахимаар олгох системийг 9 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн туршилтаар ...

2014 оны 09 сарын 22

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг солбицлоор олгох асуудалтай холбогдуулж  Ашигт малтмалын газар, Уул уурхайн яам (УУЯ)-наас хэвлэлийн бага хурал ...

2014 оны 09 сарын 15

ХТЗ- ийг зөвшөөрлийг солбицлоор олгосноор Монгол улсын эрдэс баялагын албан есны нөөц нэмэгдэж, улсын эдийн засгийн чадавх, дархлаа сайжирна. Мөн ...

2014 оны 09 сарын 10

“Oil and oil shale Mongolia-2014” олон улсын хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтын үеэр бодитой хийгдэж буй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг ...

Эрдэс баялаг 2025
1. Тус салбарын нөхөн сэргээлтийг аль байгууллага хянах нь зөв бэ?
Орон нутаг
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Компани
Мэдэхгүй
 • Орон нутаг - 67%
 • Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар - 17%
 • Компани - 17%
 • Мэдэхгүй - 0%
2. Нөхөн сэргээлтийн давхар хяналтыг аль яам хариуцах нь зөв бэ?
Уул уурхайн яам
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
Мэдэхгүй
 • Уул уурхайн яам - 20%
 • Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам - 60%
 • Мэдэхгүй - 20%
3. Уул уурхайн салбарын татвар хураамжийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд оруулж буй хувь хэмжээ таны бодлоор?
Зохистой
Бага
Байхгүй
Мэдэхгүй
 • Зохистой - 80%
 • Бага - 20%
 • Байхгүй - 0%
 • Мэдэхгүй - 0%
4. Хэрэв газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр гэж байвал түүний орлогоос тухайн орон нутагт хуваарилах нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 80%
 • Буруу - 0%
 • Мэдэхгүй - 20%
5. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлохыг та дэмжиж байна уу?
Дэмжинэ
Дэмжихгүй
Хариуцлагаас хамаарч дэмжих эсэхээ шийднэ
Мэдэхгүй
 • Дэмжинэ - 40%
 • Дэмжихгүй - 20%
 • Хариуцлагаас хамаарч дэмжих эсэхээ шийднэ - 20%
 • Мэдэхгүй - 20%
6. Ашигт малтмалын зөвшөөрлийг олгоход орон нутгаас санал авах шаардлагатай юу?
Шаардлагатай
Шаардлагагүй
Мэдэхгүй
 • Шаардлагатай - 80%
 • Шаардлагагүй - 20%
 • Мэдэхгүй - 0%
7. Олборлох салбарын ил тод байдлын тухай хуультай байх нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 80%
 • Буруу - 20%
 • Мэдэхгүй - 0%
8. Геологийн үндэсний алба байгуулахыг та дэмжиж байна уу?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 80%
 • Үгүй - 20%
 • Мэдэхгүй - 0%
9. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр Монголд байгуулах шаардлагатай юу?
Шаардлагатай
Шаардлагагүй
Мэдэхгүй
 • Шаардлагатай - 80%
 • Шаардлагагүй - 0%
 • Мэдэхгүй - 20%
10. Монгол 93 бензин таны хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна уу?
Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй
 • Тийм - 0%
 • Үгүй - 20%
 • Мэдэхгүй - 80%
11. Нүүрсний үнийг чөлөөлөх нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 60%
 • Буруу - 40%
 • Мэдэхгүй - 0%
12. Шатдаг занарыг олборлон ашиглах нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 60%
 • Буруу - 20%
 • Мэдэхгүй - 20%
13. Агаарын бохирдлыг бууруулахад аль нь үр дүнтэй арга вэ?
Утаагүй зуух
Шахмал түлш
Гэр хорооллын дэд бүтэц
Орон сууцжуулах хөтөлбөр
Хий
Бусад
 • Утаагүй зуух - 17%
 • Шахмал түлш - 0%
 • Гэр хорооллын дэд бүтэц - 0%
 • Орон сууцжуулах хөтөлбөр - 50%
 • Хий - 33%
 • Бусад - 0%
14. Засгийн газраас уул уурхайн бүтээгдэхүүний жишиг үнийг зарлах нь зөв үү?
Зөв
Буруу
Мэдэхгүй
 • Зөв - 80%
 • Буруу - 0%
 • Мэдэхгүй - 20%
15. Эрдэс баялгийн салбар улсын төсвийг орлогын хэдэн хувийг бүрдүүлдэг вэ?
10 хүртэл
11 - 35
36 - 50
51 - 75
75-аас дээш
 • 10 хүртэл - 0%
 • 11 - 35 - 0%
 • 36 - 50 - 20%
 • 51 - 75 - 40%
 • 75-аас дээш - 40%
16. Эрдэс баялгийн салбарын аль хэсэгт авилгад өртсөн бэ?
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох
ТЭЗҮ, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ
Нөөц батлуулах
 • Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох - 0%
 • Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох - 80%
 • ТЭЗҮ, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ - 20%
 • Нөөц батлуулах - 0%